Editura editura bestpublishing: 36 carti - cautare in edituri

Compara pretul cartilor si economiseste bani

Contractul, somatia de plata, executarea silita - editia a III-a - actualizata la 7 decembrie 2007

Contractul, somatia de plata, executarea silita - editia a III-a - actualizata la 7 decembrie 2007
» editura Editura Bestpublishing | 2009
Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale Ordonanba Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somabiei de plata Ordonanba de urgenba a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligabiilor de plata rezultate din contracte comerciale Definibii Domeniul de aplicare Dobanda ...
pret de la 20 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »

Reglementari contabile conforme cu directivele europene aplicabile institutiilor de credit - editia I - bun de tipar 3 septembrie 2008

Reglementari contabile conforme cu directivele europene aplicabile institutiilor de credit - editia I - bun de tipar 3 septembrie 2008 Ordinul BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institubiilor de credit Reglementari contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institubiilor de credit DISPOZIbII GENERALE PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAbIILE FINANCIARE ANUALE PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAbIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ...
pret de la 20 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Regimul armelor si munitiilor - editia a II-a - actualizata la 23 noiembrie 2007

Regimul armelor si munitiilor - editia a II-a - actualizata la 23 noiembrie 2007
» editura Editura Bestpublishing | 2007
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ºi al munibiilor - ACTUALIZATa Dispozibii generale Procurarea, instrainarea, debinerea, portul ºi folosirea armelor ºi munibiilor de catre persoanele fizice Dispozibii generale Condibii cu privire la procurarea ºi instrainarea armelor letale, precum ºi a munibiei aferente de catre persoanele fizice d...
pret de la 17 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »

Calitatea in constructii - editia I - bun de tipar 8 septembrie 2008

Calitatea in constructii - editia I - bun de tipar 8 septembrie 2008 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcbii Dispozibii generale Sistemul calitabii in construcbii Obligabii ºi raspunderi Obligabii ºi raspunderi ale investitorilor Obligabii ºi raspunderi ale proiectanbilor Obligabii ºi raspunderi ale executanbilor Obligabii ºi raspunderi ale specialiºtilor verificatori de proiecte, ale ...
pret de la 5 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Regulament de aplicare a noului cod rutier - editia a II-a - actualizat la 1 februarie 2007

Regulament de aplicare a noului cod rutier - editia a II-a - actualizat la 1 februarie 2007
» editura Editura Bestpublishing | 2009
Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanbei de urgenba a Guvernului nr. 195/2002 privind circulabia pe drumurile publice - ACTUALIZATa, aºa cum a fost modificata prin H.G. nr. 56/2007 publicata in M.Of. nr. 64 din 26 ianuarie 2007. Dispozibii generale Vehiculele Starea tehnica a vehiculelor ºi controlul acesteia Con...
pret de la 4.2 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »

Legea Arhivelor Nationale - editia I - bun de tipar 8 ianuarie 2006

Legea Arhivelor Nationale - editia I - bun de tipar 8 ianuarie 2006 Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Nabionale - ACTUALIZATa Dispozibii generale Atribubiile Arhivelor Nabionale in administrarea ºi protecbia speciala a Fondului Arhivistic Nabional al Romaniei Obligabiile creatorilor ºi debinatorilor de documente Evidenba documentelor Selecbionarea documentelor Pastrarea documentelor Depunerea do...
pret de la 3 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro