Editura editura bestpublishing: 36 carti - cautare in edituri

Compara pretul cartilor si economiseste bani

Codul de procedura penala - editia a III-a - actualizata la 3 noiembrie 2008

Codul de procedura penala - editia a III-a - actualizata la 3 noiembrie 2008 CODUL DE PROCEDURA PENALA - ACTUALIZAT asa cum a fost modificat si completat prin O.u.G. nr. 207/2000, O.u.G. nr. 295/2000, Decizia CC nr. 9/2000, Legea nr. 296/2001, Legea nr. 456/2001, Legea nr. 704/2001, Legea nr. 756/2001, Legea nr. 169/2002, O.u.G. nr.58/2002, Legea nr. 281/2003, O.u.G. nr 66/2003, O.u.G. nr. 109/2003, Legea nr. 159/2004, O.u.G. nr. 55/2004, Legea nr. 302/2004, O.u.G. nr. ...
pret de la 9.5 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Regimul constructiilor - editia a VI-a - actualizata la 8 septembrie 2008

Regimul constructiilor - editia a VI-a - actualizata la 8 septembrie 2008 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcbii - ACTUALIZATA Autorizarea executarii lucrarilor de construcbii Concesionarea terenurilor pentru construcbii Raspunderi ºi sancbiuni Dispozibii finale ºi tranzitorii Conbinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construcbii De...
pret de la 10 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Totul despre T.V.A. - editia a V-a - actualizata la 11 martie 2008

Totul despre T.V.A. - editia a V-a - actualizata la 11 martie 2008 Ordinul MFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitabii nr. 82/1991, republicata Formularele cu regim special care nu se vor mai tipari, inseria ºi numerota in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din H.G. nr. 831/1997 Aviz de insobire a marfii Normele de intocmire ºi...
pret de la 14 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Noile reglementari P.S.I. si protectie civila - editia a IX-a - actualizata la 25 octombrie 2008

Noile reglementari P.S.I. si protectie civila - editia a IX-a - actualizata la 25 octombrie 2008 Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - RECTIFICATa Dispozibii generale Obligabii privind apararea impotriva incendiilor Obligabii generale Obligabiile consiliului local ºi ale primarului Obligabiile consiliului judebean ºi ale Consiliului General al Municipiului Bucureºti Obligabiile prefectului ...
pret de la 15 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - editia a IV-a - actualizata la 11 noiembrie 2007

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - editia a IV-a - actualizata la 11 noiembrie 2007 Legea nr. 247/2005privind reforma in domeniile proprietabii ºi justibiei, precum ºi unele masuri adiacente TITLUL I - Modificarea ºi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata TITLUL II - Modificarea ºi completarea Ordonanbei de urgenba a Guvernului nr. 94/2000 privind retro...
pret de la 15 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Discurs asupra originii si fundamentelor inegalitatii dintre oameni

Discurs asupra originii si fundamentelor inegalitatii dintre oameni
» autor J.J. Rousseau | editura Editura Bestpublishing | 2001 | 120 pagini
Despre lucrare. Problema propusa de Academia din Dijon. Dedicabie (Republicii din Geneva). Prefaba. Avertisment. Discurs asupra originii ºi fundamentelor inegalitabii dintre oameni. Partea intai. Partea a doua. Note.
pret de la 6 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Statutul spartan. Statutul Atenian

Statutul spartan. Statutul Atenian
» autor Xenofon | editura Editura Bestpublishing
Statul spartan. Statul atenian.
pret de la 4 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Legea contabilitatii - editia a VIII-a - actualizata la 11 august 2008

Legea contabilitatii - editia a VIII-a - actualizata la 11 august 2008 Lege nr. 82/1991 - Legea contabilitabii - REPUBLICATa Dispozibii generale Organizarea ºi conducerea contabilitabii Registrele de contabilitate Situabii financiare Contabilitatea Trezoreriei Statului ºi a institubiilor publice Contravenbii ºi infracbiuni Dispozibii tranzitorii ºi finale Ordinul MEF nr. 2219/2008 privind stabilirea personalu...
pret de la 4 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »

Renta viagera si legea arendarii - editia a III-a - actualizata la 11 iulie 2007

Renta viagera si legea arendarii - editia a III-a - actualizata la 11 iulie 2007 Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietabii ºi justibiei, precum ºi unele masuri adiacente (fragment) - actualizata Renta viagera agricola Definibie ºi caracteristici Rentierul agricol Oficiul Nabional de Renta Viagera Agricola Ordinul MAPDR/MFP nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ...
pret de la 4 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Situatii de urgenta - editia I - bun de tipar 7 iulie 2008

Situatii de urgenta - editia I - bun de tipar 7 iulie 2008 Hotararea Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nabionale de comunicare ºi informare publica pentru situabii de urgenba Introducere Informatii generale relevante Prioritati si cadrul juridic existente Definirea problemei Obiectivele strategiei Principii generale Direcbii de acbiune Rezultatele politicii publice ...
pret de la 20 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro