Editura editura bestpublishing: 36 carti - cautare in edituri

Compara pretul cartilor si economiseste bani

Manager public - editia I - bun de tipar 7 ianuarie 2005

Manager public - editia I - bun de tipar 7 ianuarie 2005 Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public. Ordonanba de urgenba a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcbionarului public denumit manager public - ACTUALIZATa. Legea nr. 452/2004 pentru aprobarea Ordonanbei de urgenba a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al fu...
pret de la 5 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Normative in constructii - editia I - bun de tipar 12 septembrie 2008

Normative in constructii - editia I - bun de tipar 12 septembrie 2008
» editura Editura Bestpublishing | 2009
Ordinul MLPTL nr. 606/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea, execubia ºi exploatarea invelitorilor acoperiºurilor in panta la cladiri" Prevederi generale Prevederi privind proiectarea Prevederi privind execubia Prevederi privind exploatarea Elemente caracteristice generale ale acoperiºurilor in panta ...
pret de la 20 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv - editia a III-a - 12 iunie 2006

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv - editia a III-a - 12 iunie 2006
» editura Editura Bestpublishing | 2006
Ordinul M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de activ ºi de pasiv - ACTUALIZAT.
pret de la 3 lei   -   4 magazine   » Compara pretul »

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - editia a II-a - actualizata la 15 noiembrie 2007

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - editia a II-a - actualizata la 15 noiembrie 2007
» editura Editura Bestpublishing | 2007
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatabii TITLUL I Sanatatea publica Dispozibii generale Principiile asistenbei de sanatate publica Autoritabile sistemului de sanatate publica Inspecbia sanitara de stat Asistenba medicala Asistenba farmaceutica Obligabiile persoanelor fizice ºi juridice Utilizarea mass-media in interesul...
pret de la 15 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »

Contabilitatea institutiilor publice - modificari si completari iunie 2008 - editia I - bun de tipar 20 iunie 2008

Contabilitatea institutiilor publice - modificari si completari iunie 2008 - editia I - bun de tipar 20 iunie 2008
» editura Editura Bestpublishing | 2008
Ordinul MEF nr. 1187/2008 pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea contabilitabii institubiilor publice, Planul de conturi pentru institubiile publice ºi instrucbiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanbelor publice nr. 1.917/2005 Modificari ºi completari: clasa 4, grupa 45 cont...
pret de la 5 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Utopia

Utopia
» autor Morus, Thomas | editura Editura Bestpublishing | 2008
Asadar, trebuie sa spun, si nadajduiesc c-o sa ma ierte Dumnezeu, ca nu cunosc, dintre toate carmuirile pe care le-am vazut sau despre care am auzit, vreuna care sa nu fie o uneltire a celor bogati impotriva celor saraci. Sub cuvant ca ei conduc treburile tarii, nu-si urmaresc decat propriile scopuri si scornesc toate mijloacele si mestesugurile cu putinta numai pentru asta. Intai ca sa le fie ...
pret de la 6 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

AVOCAT - organizarea si exercitarea profesiei - editia a V-a - actualizata la 21 octombrie 2007

AVOCAT - organizarea si exercitarea profesiei - editia a V-a - actualizata la 21 octombrie 2007
» editura Editura Bestpublishing | 2006
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat - ACTUALIZATa Dispozibii generale Dobandirea calitabii de avocat Condibiile de inscriere in avocatura incetarea ºi suspendarea calitabii de avocat Drepturile ºi indatoririle avocatului Drepturile avocabilor indatoririle avocabilor Organizarea profesiei de avocat Baroul Uniunea Nabionala a Barourilor din Romani...
pret de la 6 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »

Codul penal - editia a IV-a - actualizat la 1 noiembrie 2008

Codul penal - editia a IV-a - actualizat la 1 noiembrie 2008 CODUL PENAL AL ROMaNIEI - ACTUALIZAT - aºa cum a fost modificat ºi completat prin Legea nr. 78/2000, prin Legea nr. 143/2000, prin Legea nr. 197/2000, prin O.U.G. nr. 207/2000, prin Legea nr. 456/2001, prin O.U.G. nr. 10/2001, prin O.U.G. nr. 89/2001, prin Legea nr. 20/2002, prin Legea nr. 61/2002, prin Legea nr. 169/2002, prin Legea nr. 472/2002, prin O.U.G. nr. 58/2002, prin O.U.G. nr. 93/2...
pret de la 7 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Codul comercial - editia I - bun de tipar 7 martie 2008

Codul comercial - editia I - bun de tipar 7 martie 2008 Codul Comercial al Romaniei DESPRE COMERT IN GENERE DISPOZITIUNI GENERALE DESPRE FAPTELE DE COMERT DESPRE COMERCIANTI DESPRE REGISTRELE COMERCIANTILOR DESPRE OBLIGATIUNILE COMERCIALE IN GENERAL DESPRE VANZARE DESPRE REPORT DESPRE SOCIETATI SI DESPRE ASOC...
pret de la 7 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Taxi si transport public local - editia a III-a - actualizata la 10 decembrie 2007

Taxi si transport public local - editia a III-a - actualizata la 10 decembrie 2007
» editura Editura Bestpublishing | 2007
Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere Dispozitii generale Autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi sau in regim de inchiriere Autorizarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere Executarea transporturilor in regim de taxi Executarea transportului de pers...
pret de la 7 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro