Santiere temporare sau mobile - editia a II-a - actualizata la 20 iulie 2007

Santiere temporare sau mobile - editia a II-a - actualizata la 20 iulie 2007
editura Editura Bestpublishing | 2007 | 56 pagini | 978-973-738-199-6
Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinbele minime de securitate ºi sanatate pentru ºantierele temporare sau mobile
- ACTUALIZATa
Dispozibii generale
Coordonatori in materie de securitate ºi sanatate
Instrumente ale coordonarii
Planul de securitate ºi sanatate
Planul propriu de securitate ºi sanatate
Registrul de coordonare
Dosarul de intervenbii ulterioare
Declarabia prealabila
Elaborarea proiectului lucrarii
Principii generale de securitate ºi sanatate aplicabile proiectului
lucrarii
Desemnarea coordonatorului in materie de securitate ºi sanatate
pe durata elaborarii proiectului lucrarii
Atribubiile coordonatorului in materie de securitate ºi sanatate pe
durata elaborarii proiectului lucrarii
Realizarea lucrarii
Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii
Desemnarea coordonatorului in materie de securitate ºi sanatate
pe durata realizarii lucrarii
Atribubiile coordonatorului in materie de securitate ºi sanatate pe
durata realizarii lucrarii
Obligabiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor ºi
lucratorilor independenbi
Obligabiile beneficiarului ºi ale managerului de proiect
Obligabiile angajatorilor
Obligabiile lucratorilor independenbi
Informarea lucratorilor
Consultarea ºi participarea lucratorilor
Sancbiuni
Dispozibii tranzitorii ºi finale
Lista neexhaustiva a lucrarilor de construcbii sau de inginerie civila
Lista neexhaustiva a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru
securitatea ºi sanatatea lucratorilor
Conbinutul declarabiei prealabile
Cerinbe minime de securitate ºi sanatate pentru ºantiere
Stiinte juridice   |   Drept   |   Dreptul munciiPoti gasi cartea si pe siteurile:

librarie.net 3.6 lei Santiere temporare sau mobile, editia a II-a, actualizata la 20 iulie 2007
allinonemedia.ro 4 lei Santiere temporare sau mobile - editia a II-a - actualizata la 20 iulie 2007
libraria-noastra.ro 4 lei Santiere temporare sau mobile - editia a II-a - actualizata la 20 iulie 2007
superlibrarie.ro 4 lei Santiere temporare sau mobile - editia a II-a - actualizata la 20 iulie 2007
librariaonline.ro 4.5 lei Santiere temporare sau mobile - editia a II-a - actualizata la 20 iulie 2007

Alte carti de care ati putea fi interesati

Santiere temporare sau mobile. Editia a II-a

Santiere temporare sau mobile. Editia a II-a
» editura BEST PUBLISHING | 2009
Santiere temporare sau mobile. Editia a II-a. Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile- ACTUALIZATA Dispozitii generale Coordonatori in materie de securitate si sanatate Instrumente ale coordonarii Planul de securitate si sanatate Planul propriu de securi...
pret de la 4 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »

Renta viagera si legea arendarii - editia a III-a - actualizata la 11 iulie 2007

Renta viagera si legea arendarii - editia a III-a - actualizata la 11 iulie 2007 Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietabii ºi justibiei, precum ºi unele masuri adiacente (fragment) - actualizata Renta viagera agricola Definibie ºi caracteristici Rentierul agricol Oficiul Nabional de Renta Viagera Agricola Ordinul MAPDR/MFP nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ...
pret de la 4 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Santiere temporare sau mobile

Santiere temporare sau mobile
» editura Best Publishing
CONTINE: Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Instrumente ale coordonarii Declaratia prealabila Elaborarea proiectului lucrarii Realizarea lucrarii Obligatiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor si lucratorilor independenti Informarea lucratorilor Consultarea si participarea lucratorilo...
pret de la 3 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro