M. Ap. - Achizitii publice de produse, servicii si lucrari - editia I - bun de tipar 12 iunie 2008

M. Ap. - Achizitii publice de produse, servicii si lucrari - editia I - bun de tipar 12 iunie 2008
editura Best Publishing | 2008
CONTINE:

Ordinul M.A.N./M.A.I. nr. M. 130/1.428 /2006 pentru aprobarea "P.M. - 2, Norme privind conditiile in care pot circula pe drumurile publice vehiculele speciale de lupta, controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si insotirea coloanelor militare"
Principii generale
Conditii in care pot circula pe drumurile publice vehiculele speciale de lupta ale Ministerului Apararii
Controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si cercetarea accidentelor de circulatie in care sunt implicate acestea
insotirea coloanelor militare
Dispozitii finale

Ordinul M.A. nr. M. 9/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii

Ordinul M.A. nr. M. 14/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea activitatii de protectie a mediului in Armata Romaniei
Dispozitii generale
Particularitati in organizarea si desfasurarea activitatii de protectie a mediului
Obligatiile si atributiile structurilor in coordonarea, conducerea, controlul si evaluarea activitatii de protectie a mediului
Organizarea activitatilor de protectie a mediului pe timpul exercitiilor militare nationale si multinationale
Substante periculoase
Managementul deseurilor
Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii
Autoevaluarea de mediu
Sanctiuni si contraventii
Dispozitii finale
Glosar
Dare de seama privind activitatea desfasurata in domeniul protectiei mediului
Raport privind accidentul ecologic
Evidenta surselor cu impact asupra mediului din unitatile/formatiunile militare
Fisa de mediu
Situatia substantelor care distrug stratul de ozon
Implementarea sistemului de management de mediu
Tabel cu documentele periodice care se elaboreaza in conformitate cu prezentele instructiuni si traseele parcurse

Ordinul M.A. nr. M. 31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrarilor in cadrul Ministerului Apararii
Produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul achizitiilor centraliate in cadrul Ministerului Apararii si autoritatile contractante
Autoritatile contractante delegate, care au dreptul sa stabileasca competentele de achizitie, in sistem descentralizat, pentru structura proprie si cele din subordine/coordonare

Ordinul M.A. nr. M. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operatiilor intrunite
Principii generale
Domenii functionale si conexe ale logisticii operatiilor intrunite
Zona de responsabilitate logistica si liniile de sprijin logistic
Sprijinul logistic in operatiile intrunite
Sprijinul logistic al operatiilor intermediare
Particularitatile sprijinului logistic acordat fortelor aeriene si navale
Sprijinul logistic acordat celorlalte forte din sistemul national de aparare, de ordine publica si siguranta nationala
Elementul de sprijin national
Hranirea, echiparea, cazarea, asistenta medicala si acordarea indemnizatiei de munca prizonierilor de razboi
Sistemul informatic logistic
Dispozitii finale
Glosar cu termeni operationali specifici logisticii

Ordinul M.A. nr. M. 39/2008 pentru delegarea catre seful Directiei management resurse umane a competentei indeplinirii atributiilor privind coordonarea si controlul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I"

Ordinul M.A. nr. M. 44/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la cladirile si constructiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apararii
Dispozitii generale
Cladiri si constructii speciale
Lucrari de intretinere si reparatii curente la cladiri si constructii speciale
Stabilirea necesarului si planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la cladiri si constructii speciale
Specificatii orientative, cicluri si norme valorice pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la cladiri si constructii speciale
Dispozitii finale
Glosar
Specificatiile orientative ale lucrarilor de intretinere
Specificatiile orientative ale lucrarilor de reparatii curente (RC)
Norme pentru lucrari de intretinere
Norme valorice anuale pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente
Proces-verbal - model

Ordinul M.A. nr. M. 45/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii si infrastructuri
Dispozitii generale
Precizari de specialitate
Dispozitii finale
Calculul necesarului de terenuri al unui obiectiv militar
Norme tehnice privind stabilirea spatiilor din Ministerul Apararii in care se desfasoara activitati administrative, social-culturale, depozitare si altele
Norme pentru dotarea cu mobilier si obiecte de inventar de resortul constructii-cazare a incaperilor in care se desfasoara activitati administrative
Norme pentru calculul necesarului anual de apa pentru spatiile si activitatile specifice Ministerului Apararii
Baza de calcul privind stabilirea necesarului anual de apa
Norme pentru calculul necesarului anual de energie electrica pentru spatiile si activitatile specifice Ministerului Apararii
Norme privind calculul necesarului anual de materiale pentru iluminat spatiile specifice Ministerului Apararii
Baza de calcul privind stabilirea necesarului anual de energie electrica
Baza de calcul privind stabilirea necesarului anual de materiale pentru iluminat o cazarma
Norme pentru calculul necesarului anual de materiale de curatenie si obiecte de inventar specifice menajului pentru spatiile si activitatile specifice Ministerului Apararii
Calculul necesarului anual de materiale pentru curatenie la o cazarma
Proces-verbal de alocare la drepturi de consum de apa, energie electrica, materiale pentru iluminat si curatenie - model
Proces-verbal de alocare la drepturi de consum pe ore de functionare a instalatiilor, aparatelor si consumatorilor casnici alimentati la 220V - model

Ordinul M.A. nr. M. 47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie
Dispozitii generale
Achizitia serviciului de paza si interventie
Dispozitii finale
Contract de prestari de servicii - model
Caiet de sarcini - model
Fisa de evaluare - cu punctajul aferent - model
Stiinte juridice   |   Drept   |   Carti juridice

Cititori nostri au gasit cartea pe Elefant.ro: CLICK AICI

.Poti gasi cartea si pe siteurile:

carteadinraft.ro 8.82 lei M. Ap. - Achizitii publice de produse, servicii si lucrari - editia I - bun de tipar 12 iunie 2008
libraria-noastra.ro 9 lei M. Ap. - Achizitii publice de produse, servicii si lucrari - editia I - bun de tipar 12 iunie 2008
allinonemedia.ro 9 lei M. Ap. - Achizitii publice de produse, servicii si lucrari - editia I - bun de tipar 12 iunie 2008
lucman.ro 9 lei M. Ap. - Achizitii publice de produse, servicii si lucrari - editia I - bun de tipar 12 iunie 2008

Alte carti de care ati putea fi interesati

Contabilitatea institutiilor publice - modificari si completari iunie 2008 - editia I - bun de tipar 20 iunie 2008

Contabilitatea institutiilor publice - modificari si completari iunie 2008 - editia I - bun de tipar 20 iunie 2008
» editura Editura Bestpublishing | 2008
Ordinul MEF nr. 1187/2008 pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea contabilitabii institubiilor publice, Planul de conturi pentru institubiile publice ºi instrucbiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanbelor publice nr. 1.917/2005 Modificari ºi completari: clasa 4, grupa 45 ...
pret de la 5 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Contabilitatea institutiilor publice - editia a II-a - bun de tipar 5 iunie 2007

Contabilitatea institutiilor publice - editia a II-a - bun de tipar 5 iunie 2007
» editura Best Publishing | 2007
CONTINE: Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia Dispozitii generale Aprobarea, depunerea si componenta situatilor financiare Prevederi referitoare la elementele de bilant Prevederi referitoa...
pret de la 29.1 lei   -   6 magazine   » Compara pretul »

Achizitii publice de servicii, produse, lucrari

Achizitii publice de servicii, produse, lucrari
» editura Confisc
Atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrari publice si servciiVerificarea aspectelor procedurale si regulamentul de supraveghere al modului de atribuire a contractelorAutoritatea nationala pentru monitorizarea si reglementarea achizitiilor publiceConsiliul National de Solutionare a Contestatiilor
pret de la 19.2 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro