Cadastrul si publicitatea imobiliara - editia a II-a - bun de tipar 10 noiembrie 2008

Cadastrul si publicitatea imobiliara - editia a II-a - bun de tipar 10 noiembrie 2008
editura Editura Bestpublishing | 2008
Cadastrul si publicitatea imobiliara. Editia a II-a. Bun de tipar 10 noiembrie 2008.

Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare Dispozitii generale Organizarea activitatii de cadastru Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru Publicitatea imobiliara Evidenta cadastral-juridica Procedura de inscriere in cartea funciara Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale Dispozitii tranzitorii Sanctiuni Dispozitii finaleDecizia ICCJ nr. XXI/2005 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte deCasatie si Justitie, cu privire la aplicarea unor dispozitii ale Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996Hotararea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ImobiliaraOrdinul MAI nr. 1033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastrusi Publicitate Imobiliara Structura organizatorica a ANCPI Principalele atributii si structura ANCPI Dispozitii generale Functiile si atributiile Agentiei Nationale Structura de organizare Conducerea Agentiei Nationale Atributiile specifice, relatiile functionale si competentele directiilor si serviciilor independente din cadrul Agentiei Nationale Atributiile directiilor si serviciilor independente din cadrul Agentiei Nationale Atributiile directiilor subordonate directorilor generali adjuncti Dispozitii finaleOrdinul MIRA nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara siunitatile sale subordonate Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordonateOrdinul ANCPI nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara Dispozitii generale Reguli procedurale Proceduri de lucru in materie de carte funciara Dispozitii tranzitorii si finale Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez Dispozitii generale Exercitarea profesiei de geodez Ordinul Geodezilor din Romania Dispozitii tranzitorii si finaleRegulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din Romania si de exercitare a profesiei de geodez Organizarea si functionarea Ordinului Geodezilor din Romania Dispozitii generale Functii, atributii, actiuni si activitati ale Ordinului Forurile de conducere a Ordinului Comisiile Ordinului Registrul national al geodezilor Secretariatul Ordinului Filialele teritoriale ale Ordinului Resursele financiare ale Ordinului Exercitarea profesiei de geodez Dispozitii generale Exercitarea profesiei de geodez Membrii Ordinului. Drepturi si obligatii Suspendarea si incetarea calitatii de membru al Ordinului. Radierea din Registrul national al geodezilor Autorizarea dreptului de semnatura Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Sanctionarea disciplinara a membrilor Ordinului Dispozitii tranzitorii si finale Categorii de lucrari ce intra in competenta gradelor de autorizare a dreptului de semnatura Model de cerere pentru autorizare Model de cerere pentru autorizare pentru geodezul cetatean al unui stat membru al UE, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene Model de certificat de autorizare a drepturilor de semnatura Model de stampila pentru drept de semnatura Regulament de functionare a comisiilor de disciplina Dispozitii generale Organizarea si functionarea comisiilor de disciplina Dispozitii finale Fapte care constituie abateri disciplinare ce atrag raspunderea disciplinara a geodezilor cu drept de semnatura si incadrarea lor pe categoriile de sanctiuni prevazute la art. 35 din Legea nr. 16/2007Ordinul MAP/MJ nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime si maxime corespunzatoare activitatilor de specialitate desfasurate de persoanefizice si juridice autorizate in scopul efectuarii inscrierilor cu caracter nedefinitiv in cartile funciare Lista onorariilor minime si maxime Onorariile minime si maxime pentru releveele constructiilorOrdinul MAP nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucraride specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei Dispozitii generale Autorizarea persoanelor fizice Autorizarea persoanelor juridice Raspunderea juridica a persoanelor autorizate Dispozitii finaleOrdinul MAP nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei sicartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate Dispozitii generale Verificarea lucrarilor de specialitate Dispozitii finaleOrdinul MAP nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie Dispozitii generale Receptia retelelor geodezice, hartilor si planurilor analogice si digitale, ortofotohartilor si ortofotoplanurilor Receptia lucrarilor de aerofotografiere Receptia lucrarilor de cadastru general tehnic Receptia datelor de geodezie, cartografie si cadastru general din lucrarile cadastrelor de specialitate Receptia planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare inregistrarii in evidentele cadastral-juridice sau utilizarii in circuitul civil Date si documente care se predau la ONCGC/OJCGC Dispozitii finaleOrdinul MAP nr. 537/2001pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si saverifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei Dispozitii generale Controlul activitatii desfasurate de persoanele autorizate Dispozitii finaleOrdinul MAP nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie Dispozitii generale Solicitarea avizului Eliberarea avizului Ordinul MAP nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general Introducere Dispozitii generale Retele geodezice Delimitarea cadastrala a unitatilor administrativ-teritoriale Lucrari de introducere a cadastrului general Continutul planului cadastral Criteriile de impartire a terenurilor dupa destinatii Criteriile de clasificare si identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor si a constructiilor Culegerea in teren a datelor cadastrale Calculul suprafetelor Registrele cadastrale Controlul, avizarea, receptia lucrarilor si aprobarea pentru introducerea cadastrului general la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Lista de coduri Glosar de termeni Lista abrevierilor AnexeOrdinul ANCPI nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrieriiin cartea funciara Dispozitii generale Dispozitii cu privire la intocmirea documentatiilor Dispozitii cu privire la numerotarea cadastrala Continutul documentatiilor necesare intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil Continutul documentatiilor necesare inscrierii alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune Continutul documentatiilor necesare inscrierii unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii limitei de proprietate Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii suprafetei imobilului Continutul documentatiilor pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate Continutul documentatiilor pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere pe baza de documentatie cadastrala Dispozitii tranzitorii si finaleLegea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastralepentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricoleOrdinul MAPDR/MAI nr. 212/1.282 /2006 privind aprobarea tarifului unic pentru activitatile specifice desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru siPublicitate Imobiliara si de institutiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricoleOrdinul MAPDR/MAI nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitulagricolHotararea Guvernului nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificarii unor documente aflate in arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si PublicitateImobiliara si a institutiilor sale subordonate Documente cu nivel de clasificare strict secret aflate in arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a institutiilor sale subordonate Documente cu nivel de clasificare secret aflate in arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a institutiilor sale subordonate
Constitutional   |   Drept   |   Stiinte juridicePoti gasi cartea si pe siteurile:

librarultau.ro 17 lei Cadastrul si publicitatea imobiliara. Editia a II-a. Bun de tipar 10 noiembrie 2008
superlibrarie.ro 17 lei Cadastrul si publicitatea imobiliara - editia a II-a - bun de tipar 10 noiembrie 2008
allinonemedia.ro 17 lei Cadastrul si publicitatea imobiliara - editia a II-a - bun de tipar 10 noiembrie 2008
libraria-noastra.ro 17 lei Cadastrul si publicitatea imobiliara - editia a II-a - bun de tipar 10 noiembrie 2008

Alte carti de care ati putea fi interesati

Cadastrul si publicitatea imobiliara

Cadastrul si publicitatea imobiliara
» editura Monitorul Oficial
Descriere - Cadastrul si publicitatea imobiliara Tranzactiile imobiliare au luat amploare in ultima perioada - construim, vindem, cumparam imobile, insa cat de bine cunoastem ce trebuie facut pentru ca dreptul nostru sa poata fi opus celorlalti? Cui trebuie sa ne adresam, ce etape trebuie parcurse, in ce forma ne prezentam solicitarile, ce tarife trebuie achitate, care sunt sanctiunile pentru n...
pret de la 9 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »

Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara (actualizat la 20. 07. 2008)

Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara (actualizat la 20. 07. 2008)
» autor Editura CH Beck | editura CH Beck | 2007 | 304 pagini
Descrierea acestei carti nu este disponibila.
pret de la 7.63 lei   -   6 magazine   » Compara pretul »

Legislatie privind cadastrul si publicitatea imobiliara (I+II+III)

Legislatie privind cadastrul si publicitatea imobiliara (I+II+III)
» editura Matrixrom | 2005 | 224 pagini
Cuprins generalVolumul ISectiunea I-Cadrul normativ general privind cadastrulVolumul IISectiunea a II-a - Norme metodologice pentru executarea lucrarilor de cadastru pe domeniiSectiunea a III-a - Publicitatea imobiliaraSectiunea a IV-a - Circulatia juridica a terenurilor, proprietatea publica si exproprierea pentru cauza de utilitate publica
pret de la 115 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro