Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008

Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008
editura Best Publishing | 2008
CONTINE:


Ordinul MTCT nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
Dispozitii generale
Organizarea statiei de inspectie tehnica periodica
Cerinte si proceduri
Autorizarea statiilor de inspectie tehnica
Atestarea personalului care efectueaza inspectii tehnice periodice
Dispozitii finale si tranzitorii
Anexe

Ordinul MLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere (CIV), precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
Dispozitii generale. Definitii
Omologarea de tip
Conditii generale
Omologarea nationala de tip a intregului vehicul, omologarea
nationala de tip a vehiculelor si a produselor, acordarea
numarului de registru si eliberarea CIV pentru vehicule
Omologarea CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, precum si
a echipamentelor, pieselor si componentelor acestora
Definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere
Conditii tehnice aplicabile la omologarea de tip a vehiculelor, precum si
a produselor utilizate la acestea
Vehicule exceptate de la procedura de omologare nationala de tip a
intregului vehicul sau de la anumite prevederi aplicabile la
omologarea nationala de tip a intregului vehicul
Dispozitii finale
Anexe

Ordinul MTCT nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase - RNTR 3
Obiectul si domeniul de aplicare. Abrevieri si definitii
Omologarea nationala de tip a vehiculelor destinate transportului
anumitor marfuri periculoase
Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase
Inspectia tehnica periodica a vehiculelor care transporta anumite
marfuri periculoase
Dispozitii finale si tranzitorii
Anexe

Ordinul MTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora - RNTR 4
Generalitati
Metodologia si conditiile privind certificarea sau omologarea
produselor utilizate la vehicule rutiere
Metodologia si conditiile tehnice privind certificarea sau omologarea
materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere
Metodologia si conditiile privind autorizarea operatorilor economici,
altii decat producatorii, care partitioneaza si ambaleaza materiale de
exploatare certificate sau omologate de R.A.R.
Lista produselor si materialelor de exploatare care necesita omologare
sau certificare R.A.R. in vederea introducerii pe piata, destinate utilizarii
la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranta circulatiei,
protectia mediului, eficienta energetica si protectia impotriva furturilor
care fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat
printr-o directiva a UE sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de UE
Introducerea si supravegherea pe piata a produselor si materialelor de
exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare
Dispozitii finale si tranzitorii

Ordinul MT nr. 208/2000 pentru aprobarea Reglementarilor privind agrearea si verificarea tehnica a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5
Obiectul
Domeniul de aplicare
Agrearea vehiculelor destinate transportului de produse perisabile
Verificarea tehnica a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile
Dispozitii finale si tranzitorii
Anexe

Ordinul MTCT nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6
Obiectul si domeniul de aplicare
Dispozitii generale
Conditii de acordare, mentinere si reinnoire a certificatelor de
conformitate/omologare pentru instalatiile de alimentare cu GPL
a motoarelor autovehiculelor
Conditii tehnice pentru evaluarea capabilitatii si autorizarea agentilor
economici care executa lucrari de montare/revizii tehnice/reparatii
ale instalatiei de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor
Dispozitii finale si tranzitorii
Anexe

Ordinul MTCT nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7
Prescurtari si definirea unor termeni utilizati
Metodologia de omologare individuala si eliberare a CIV
Metodologia de certificare a autenticitatii
Conditii privind efectuarea inlocuirii sasiului/caroseriei, precum
si a elementelor de sasiu/caroserie purtatoare de numar de identificare
Conditii constructive privind autovehiculele complete sau incomplete,
destinate circulatiei pe drumurile publice, avand cel putin 4 roti si o
viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, precum si remorcile acestora
Conditii constructive privind tractoarele agricole si forestiere pe roti,
remorcile acestora, precum si masinile autopropulsate pentru lucrari
care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau
forestier pe roti, avand cel putin doua axe si o viteza maxima
constructiva cuprinsa intre 6 si 40 km/h
Conditii tehnice privind constructia si echiparea vehiculelor cu doua si
trei roti, si a cvadriciclurilor (denumite in continuare motocicluri)
Vehicule exceptate de la anumite cerinte privind omologarea
Anexe

Ordinul MT/MEF nr. 343/1.064/2008 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza si/sau repara tahografe si limitatoare de viteza

Ordinul MTCT nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9
Dispozitii generale
Reguli de procedura privind evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de
reparatii, de intretinere si/sau de reglare functionala a vehiculelor
rutiere, de reconditionare produse, de inlocuire de sasiuri si/sau
caroserii ale vehiculelor rutiere
Reguli de procedura pentru evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitate
de modificari constructive si/sau reconstructia vehiculelor rutiere
Reguli de procedura pentru evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de
reparare, reconditionare, montare, verificare si/sau etalonare a
produselor utilizate la vehiculele rutiere
Reguli de procedura pentru evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de
dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz
Anexe

Ordinul MT/MIRA nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementarilor privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
Plan de operatiuni pentru controlul tehnic in trafic
Verificari suplimentare pentru vehicule agreate pentru transportul
anumitor marfuri periculoase
Cerinte privind incercarile si/sau controalele referitoare la sistemele
de franare, emisiile poluante, tahografele si limitatoarele de viteza
Dreptul transporturilor   |   Stiinte juridice   |   Drept   |   Carti juridicePoti gasi cartea si pe siteurile:

carteadinraft.ro 24.5 lei Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008
pro-librarie.ro 25 lei Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008
allinonemedia.ro 25 lei Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008
libraria-noastra.ro 25 lei Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008
superlibrarie.ro 25 lei Vehicule rutiere - editia I - bun de tipar 26 mai 2008

Alte carti de care ati putea fi interesati

Transporturile rutiere - editia a III-a - actualizata la 21 aprilie 2008

Transporturile rutiere - editia a III-a - actualizata la 21 aprilie 2008
» editura Best Publishing | 2008
CONTINE: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere Dispozitii generale Efectuarea transporturilor rutiere Accesul la activitatea de transport rutier Transportul rutier public Transportul rutier pe cont propriu Transportul rutier de marfuri Transportul rutier de...
pret de la 9 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »

Hotararile C.E.D.O. pentru Romania - ianuarie-iunie 2008 - editia I - bun de tipar 10 iulie 2008

Hotararile C.E.D.O. pentru Romania - ianuarie-iunie 2008 - editia I - bun de tipar 10 iulie 2008
» editura Best Publishing | 2008
CONTINE: Hotararea CEDO in cauza Brazda si Malita impotriva Romaniei Hotararea CEDO in cauza Jujescu impotriva Romaniei Hotararea CEDO in cauza Dragos impotriva Romaniei Hotararea CEDO in cauza Toganel si Gradinaru impotriva Romaniei Hotararea CEDO in cauza Strungariu impotriva Romaniei
pret de la 4.9 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »

Vehicule rutiere - editia I

Vehicule rutiere - editia I
» editura Best | 2008
An aparitie - mai 2008 Contine: Ordinul MT/MIRA nr. 510/230/2007 Ordinul MTCT nr. 2131/2005 Ordinul MT/MEF nr. 343/1.064/2008 Ordinul MTCT nr. 2132/2005 Ordinul MTCT nr. 229/2003 Ordinul MT nr. 208/2000 Ordinul MTCT nr. 2135/2005 Ordinul MTCT nr. 2134/2005 Ordinul MLPTL nr. 211/2003 Ordinul MTCT nr. 2133/2005
pret de la 25 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro