Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008
autor Best Publishing | editura Editura Bestpublishing | 2008 | 200 pagini | 9789737382498
CONTINE:
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene - INTEGRAL - actualizat prin Ordinul MFP nr. 2001/2006 si prin Ordinul MEF nr. 2374/2007 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 14 ianuarie 2008).

Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene
ARIA DE APLICABILITATE sI MONEDA DE RAPORTARE
FORMATUL sI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
DISPOZITII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
FORMATUL BILANTULUI
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT
FORMATUL CONTULUI DE PROFIT sI PIERDERE
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE
PRINCIPII CONTABILE GENERALE
REGULI DE EVALUARE
REGULI GENERALE DE EVALUARE
Evaluarea la data intrarii in entitate
Evaluarea cu ocazia inventarierii
Evaluarea la incheierea exercitiului financiar
Evaluarea la data iesirii din entitate
ACTIVE IMOBILIZATE
Reguli de evaluare de baza
Imobilizari necorporale
Fondul comercial
Imobilizarile necorporale in curs de executie
Cheltuieli ulterioare
Evaluarea la data bilantului
Cedarea
Imobilizari corporale
Recunoasterea imobilizarilor corporale
Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale
Cheltuieli ulterioare
Evaluarea la data bilantului
Amortizarea
Cedarea si casarea
Compensatii de la terti
Imobilizari financiare
Evaluarea initiala
Evaluarea la data bilantului
Reguli de evaluare alternative
Reevaluarea imobilizarilor corporale
Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare
ACTIVE CIRCULANTE
Generalitati
Recunoasterea activelor circulante
Evaluarea activelor circulante
Stocuri
Costul stocurilor
Investitii pe termen scurt
Casa si conturi la banci
TERTI
DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
PROVIZIOANE
SUBVENTII
CAPITAL sI REZERVE
VENITURI sI CHELTUIELI
Venituri
Cheltuieli
CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
POLITICI CONTABILE
NOTE EXPLICATIVE
Prevederi generale
Informatii referitoare la elementele de bilant
Informatii referitoare la elementele din contul de profit si pierdere
CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR
AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
APROBAREA, SEMNAREA sI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

PREVEDERI FINALE

PLANUL DE CONTURI GENERAL

TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
BILANTUL
BILANTUL
BILANTUL PRESCURTAT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
Nota 1 Active imobilizate
Nota 2 Provizioane
Nota 3 Repartizarea profitului
Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor
Nota 6 Principii, politici si metode contabile
Nota 7 Participatii si surse de finantare
Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
Nota 9 Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
Nota 10 Alte informatii

FUNCTIUNEA CONTURILOR
Clasa 1 "Conturi de capitaluri"
Grupa 10 "Capital si rezerve"
Grupa 11 "Rezultatul reportat'
Grupa 12 "Rezultatul exercitiului financiar"
Grupa 13 "Subventii pentru investitii"
Grupa 14 "Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
Grupa 15 "Provizioane"
Grupa 16 "Imprumuturi si datorii asimilate"
Clasa 2 "Conturi de imobilizari"
Grupa 20 "Imobilizari necorporale"
Grupa 21 "Imobilizari corporale"
Grupa 23 "Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari"
Grupa 26 "Imobilizari financiare"
Grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile"
Grupa 29 " Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor"
Clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie"
Grupa 30 "Stocuri de materii prime si materiale"
Grupa 33 "Productia in curs de executie"
Grupa 34 "Produse"
Grupa 35 "Stocuri aflate la terti"
Grupa 36 "Animale"
Grupa 37 "Marfuri"
Grupa 38 "Ambalaje"
Grupa 39 "Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" "
Clasa 4 "Conturi de terti"
Grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate"
Grupa 41 "Clienti si conturi asimilate"
Grupa 42 "Personal si conturi asimilate"
Grupa 43 "Asigurari sociale, protectia sociasa si conturi asimilate"
Grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate"
Grupa 45 "Grup si actionari/asociati"
Grupa 46 "Debitori si creditori diversi"
Grupa 47 "Conturi de regularizare si asimilare"
Grupa 48 "Decontari in cadrul unitatii"
Grupa 49 "Ajustari pentru deprecierea creantelor"
Clasa 5 "Conturi de trezorerie"
Grupa 50 "Investitii pe termen scurt"
Grupa 51 "Conturi la banci"
Grupa 53 "Casa"
Grupa 54 "Acreditive"
Grupa 58 "Viramente interne"
Grupa 59 "Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"
Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"
Grupa 61 "Cheltuieli cu lucrarile si seviciile executate de terti"
Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti"
Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"
Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"
Grupa 66 "Cheltuieli financiare"
Grupa 67 "Cheltuieli extraordinare"
Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare"
Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite"
Clasa 7 "Conturi de venituri"
Grupa 70 "Cifra de afaceri neta"
Grupa 71 "Variatia stocurilor"
Grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari"
Grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare"
Grupa 75 "Alte venituri din exploatare"
Grupa 76 "Venituri financiare"
Grupa 77 "Venituri extraordinare"
Grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare"
Clasa 8 "Conturi speciale"
Grupa 80 "Conturi in afara bilantului"
Grupa 89 "Bilant"

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene

ARIA DE APLICABILITATE

CONDITII PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
Proceduri de consolidare
A. Bilant consolidat
B. Contul de profit si pierdere consolidat
C. Prevederi comune bilantului consolidat si contului de profit si pierdere consolidat

CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
POLITICI CONTABILE
NOTE EXPLICATIVE
Prevederi generale
Informatii in completarea bilantului consolidat
Informatii in completarea contului de profit si pieredere consolidat

RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

APROBAREA, SEMNAREA sI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

FORMATUL BILANTULUI CONSOLIDAT sI AL CONTULUI DE PROFIT sI PIERDERE CONSOLIDAT
BILANTUL CONSOLIDAT
CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE CONSOLIDAT

SINGURA DIFERENTA INTRE

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

SI
Reglementarile contabile conforme cu directivele europene - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

ESTE CA UNA ESTE FORMAT A4 (MAI MARE SI TEXT SCRIS CU CARACTERE MAI MARI) IAR CEALALTA ESTE FORMAT A5 (FORMAT MAI MIC, MAI USOR DE PURTAT, DAR SCRISA CU CARACTERE MAI MICI).
Contabilitate   |   Stiinte juridice   |   EconomiePoti gasi cartea si pe siteurile:

cartea-ta.ro 7 lei Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008
libraria-noastra.ro 7 lei Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008
allinonemedia.ro 7 lei Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene - carte format A5 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008
pro-librarie.ro 14 lei Noile reglementari contabile conforme cu directivele europene (editia a III-a - actualizat 17 ianuarie 2008)

Alte carti de care ati putea fi interesati

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - in vigoare din 1 IANUARIE 2010 - OMFP 3055/2009

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - in vigoare din 1 IANUARIE 2010 - OMFP 3055/2009
» autor Editura Best publishing | editura Best Publishing
pret de la 15 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »

Codul fiscal 3 ianuarie 2008

Codul fiscal 3 ianuarie 2008
» autor Publishing Best | editura Best Publishing | 2008 | 344 pagini
Text actualizat si cu ultimele modificari si completari aduse prin O.u.G. nr. 106/2007,O.u.G. nr. 155/2007,Legea nr. 372/2007 si Ordinul M.E.F. nr. 2463/2007.
pret de la 11.76 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Declaratiile de inregistrare fiscala 5 mai 2008

Declaratiile de inregistrare fiscala 5 mai 2008
» autor Publishing Best | editura Best Publishing | 2008 | 88 pagini
Ordinul MFP nr. 1346/2006. Ordinul MFP nr. 262/2007. Ordinul MEF nr. 419/2007.
pret de la 4.9 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - Editia a III-a - 17 ianuarie 2008
» editura Best Publishing | 2008
CONTINE: Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene - INTEGRAL - actualizat prin Ordinul MFP nr. 2001/2006 si prin Ordinul MEF nr. 2374/2007 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 14 ianuarie 2008). Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice...
pret de la 13.72 lei   -   3 magazine   » Compara pretul »

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - Editia a I

Noile reglementari contabile armonizate cu directivele europene - carte format A4 - Editia a I
» editura Best Publishing
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene - INTEGRAL - ACTUALIZAT
pret de la 8 lei   -   1 magazin   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro