Contabil, contabil autorizat, expert contabil - editia a V-a - actualizata la 26 mai 2008

Contabil, contabil autorizat, expert contabil - editia a V-a - actualizata la 26 mai 2008
autor Best Publishing | editura Editura Bestpublishing | 2008
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si contabililor autorizati - REPUBLICATA
Calitatea de expert contabil si contabil autorizat
Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat
Expertul contabil
Contabilul autorizat
Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati
Raspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati
Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
Organizarea si atributiile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
Sectiunile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
Supravegherea publica
Dispozitii tranzitorii si finale

Decizia CC nr. 1228/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Hotararea Guvernului nr. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat
Dispozitii generale
Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat
Comisiile de examinare
inscrierea candidatilor
Disciplinele examenului de admitere
Probele de examen
Stabilirea subiectelor pentru examenul de admitere
Dispozitii finale
Cerere de inscriere
Curriculum vitae
Model de certificat de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea atribuirii calitatii de expert contabil/contabil autorizat

Decizia CECCAR nr. 158/2007 pentru aprobarea Masurilor privind organizarea si desfasurarea examenului de diferenta pentru trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil
Masuri privind organizarea si desfasurarea examenului de diferenta pentru trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil
Tematica examenului de diferenta pentru trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil

Regulamentul CSCEC privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat
Dispozitii generale
Durata stagiului
Abilitarea tutorilor de stagiu
inscrierea la stagiu
Statutul stagiarului
Formarea-instruirea stagiarului
Rapoarte de activitate
Obligatiile tutorelui de stagiu
Controlul stagiului
Evidenta stagiarilor. Certificatul de stagiu
Examenul de aptitudini
Dispozitii tranzitorii si finale
Model de cerere de abilitare in calitate de tutore de stagiu - persoana fizica
Model de cerere de abilitare in calitate de tutore de stagiu- persoana juridica
Model de scrisoare a stagiarului
Model de atestare de stagiu
Confirmare de primire a inscrierii la stagiu
Confirmare de primire a inscrierii la stagiu
Tematica pentru cursurile de pregatire tehnica
Tematica de pregatire deontologica si doctrina profesionala pentru experticontabili si contabili autorizati
Tabloul de sinteza a activitatilor stagiarului in cazul unei misiuni de audit
Structura-tip a raportului semestrial al stagiarului
Raportul tutorelui de stagiu asupra conditiilor de derulare a stagiului
Raportul directorului executiv al filialei asupra conditiilor de derulare a stagiului pentru "Pregatirea in sistem colectiv"
Livret de stagiu
Certificat de stagiu
Tematica examenului de aptitudini
Model de cerere pentru stagiarii care isi desfasoara activitatea intr-o societate de expertiza contabila si/sau audit, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
Program-cadru de pregatire practica in sistem colectiv a stagiarilor
Recapitularea numarului de ore de pregatire practica pe categorii de lucrari profesionale

Regulamentul CECCAR de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Dispozitii generale
Organele de conducere si de control ale Corpului
Organizarea activitatii Corpului
Organe care activeaza pe langa Consiliul superior
Comisia superioara de disciplina
Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice pe langa Consiliul superior
Organele teritoriale ale Corpului
Organele de conducere si de control ale filialelor
Organizarea activitatii filialelor
inscrierea in Tabloul Corpului
Drepturi si obligatii ce decurg din inscrierea in Tabloul Corpului
Adunarea generala a filialei
Organele care activeaza pe langa consiliul filialei
Comisia de disciplina a filialei
Procedura de judecata disciplinara
Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice
Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat
Veniturile si cheltuielile Corpului
Dispozitii finale si tranzitorii
Procedura alegerilor
Dispozitii generale
Alegerile pentru consiliile filialelor
Modul de votare
Alegerile pentru Consiliul superior
Alegerea presedintelui Consiliului superior si al consiliului filialei
Sedintele organelor de conducere
Acordarea de distinctii onorifice

Hotararea CECCAR nr. 7/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Dispozitii generale
Atributiile comisiilor de disciplina
Comisia de disciplina de pe langa consiliul filialei
Comisia superioara de disciplina
Atributii comune Comisiei superioare si comisiilor de disciplina ale filialelor
Primirea, analiza si punerea in lucru a reclamatiilor (plangerilor, sesizarilor)
Procedura de judecata disciplinara
Drepturile si obligatiile membrilor comisiilor de disciplina
Dispozitii finale
Declaratie

Codul CECCAR privind Conduita Etica si Profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania
Dispozitii generale
indatoriri ce revin membrilor Corpului
Comportamentul personal
Viata individuala
Publicitatea personala
Exercitarea profesiei
Comportamentul in raport cu clientela
Relatiile cu clientela
Calitatea lucrarilor si autocontrolul lucrarilor executate
Plata lucrarilor efectuate
Pastrarea arhivelor clientilor
Raporturile membrilor Corpului intre ei
indatoriri de colegialitate
Acceptarea executarii unor lucrari atunci cand un membru al
Corpului efectueaza deja lucrari pentru acelasi client
inlocuirea unui coleg
Raporturile membrilor cu Corpul
Puterea de control a consiliilor filialelor
Cotizatiile profesionale
Obligatiile membrilor Corpului privind consecintele urmaririi lor administrative sau judiciare
Raporturile membrilor cu administratia publica
indatoriri proprii ale societatilor recunoscute de Corp
Caracteristici generale
Modalitatea in care societatile comerciale de expertiza contabila pot deveni membre ale Corpului
Societati comerciale de expertiza contabila romane
Societati comerciale de expertiza contabila straine
Drepturile si obligatiile societatilor comerciale de expertiza contabila
Dispozitii diverse
Prevederi generale
Depunerea juramantului
Sediul si competenta teritoriala a filialelor
Sindicate si asociatii profesionale
Dispozitii finale

Hotararea CSCEC nr. 80/2007 privind aprobarea Codului etic national al profesionistilor contabili
Codul etic national al profesionistilor contabili

Prefata CECCAR la Codul etic national al profesionistilor contabili
Introducere explicativa
Declaratia Consiliului superior al CECCAR privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice
Aplicarea generala a Codului
Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual
Integritate
Obiectivitate
Competenta profesionala si prudenta
Confidentialitatea
Comportament profesional
Profesionistii contabili independenti
Introducere
Acceptarea unui client
Conflicte de interese
Opinii suplimentare
Onorarii si alte tipuri de remuneratii
Marketingul serviciilor profesionale
Cadouri si ospitalitate
Obiectivitate - toate serviciile
Independenta - misiuni de audit si certificare
Exemple privind modul de abordare conceptuala a independentei in circumstante specifice
Interpretarile sectiunii 290
Interpretarea 2003-01 Prestarea de servicii de noncertificare catre clientii certificarii
Interpretarea 2003-02 Rotatia partenerului principal al misiunii pentru clientii de audit care sunt entitati cotate
Interpretarea 2005-01 Aplicarea sectiunii 290 misiunilor de certificare care nu sunt misiuni de auditare a situatiilor financiare
Profesionistii contabili angajati
Introducere
Conflicte potentiale
intocmirea si raportarea informatiilor
Luarea de masuri in cunostinta de cauza
Interese financiare
Stimulente. Acceptarea sau emiterea de oferte
Definitii
Revizuirea sectiunii 290, independenta - misiuni de certificare
Contabilitate   |   Stiinte juridicePoti gasi cartea si pe siteurile:

pro-librarie.ro 8 lei Contabil, contabil autorizat, expert contabil - editia a V-a - actualizata la 26 mai 2008
libraria-noastra.ro 8 lei Contabil, contabil autorizat, expert contabil - ediati a V-a - actualizata la 26 mai 2008
allinonemedia.ro 8 lei Contabil, contabil autorizat, expert contabil - ediati a V-a - actualizata la 26 mai 2008

Alte carti de care ati putea fi interesati

Contabil, contabil autorizat, expert contabil - editia a VI-a - actualizata la 21 ianuarie 2009

Contabil, contabil autorizat, expert contabil - editia a VI-a - actualizata la 21 ianuarie 2009
» editura Best Publishing | 2009
CONTINE: Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati - REPUBLICATA Calitatea de expert contabil si contabil autorizat Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati Supravegherea publica ...
pret de la 10 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Contabil. Contabil autorizat. Expert contabil - editia a III-a - 15 februarie 2007

Contabil. Contabil autorizat. Expert contabil - editia a III-a - 15 februarie 2007
» editura BEST PUBLISHING
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, actualizata la 15 februarie 2007 Calitatea de expert contabil si contabil autorizat Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat Expertul contabil Contabilul autorizat Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati Raspunderile e...
pret de la 8 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Manualul expertului contabil si al contabilului autorizat

Manualul expertului contabil si al contabilului autorizat
» autor Rotila Aristita, Patrut Vasile, Drehuta Emilian | editura Agora | 2002 | 557 pagini
pret de la 18.82 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Codul fiscal 3 ianuarie 2008

Codul fiscal 3 ianuarie 2008
» autor Publishing Best | editura Best Publishing | 2008 | 344 pagini
Text actualizat si cu ultimele modificari si completari aduse prin O.u.G. nr. 106/2007,O.u.G. nr. 155/2007,Legea nr. 372/2007 si Ordinul M.E.F. nr. 2463/2007.
pret de la 11.76 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Declaratiile de inregistrare fiscala 5 mai 2008

Declaratiile de inregistrare fiscala 5 mai 2008
» autor Publishing Best | editura Best Publishing | 2008 | 88 pagini
Ordinul MFP nr. 1346/2006. Ordinul MFP nr. 262/2007. Ordinul MEF nr. 419/2007.
pret de la 4.9 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro